Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi

(VOV5) - Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, phát triển thịnh vượng, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới và mô hình mới…

Sáng nay (10/10), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, do Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức.

Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày Chuyển đổi Số Quốc gia (10/10) - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, nhiều văn kiện và nghị quyết của Đảng đã đề cập sâu sắc về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, phát triển thịnh vượng, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới và mô hình mới… Chính phủ Việt Nam xác định mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Để thực hiện được chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu quả, thực chất, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thay đổi phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội. Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển".

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số quốc gia phải triển khai một cách tổng thể, toàn diện và tập trung vào 04 ưu tiên chính: Ưu tiên phát triển dữ liệu số; Ưu tiên phát triển các dịch vụ công trực tuyến gắn với người dân, doanh nghiệp và có đối tượng bao phủ lớn; Ưu tiên phát triển các nền tảng số (nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia); Ưu tiên bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.
Năm nay là năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên của quốc gia, vì vậy cần nắm bắt, tận dụng cơ hội để khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu số trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Với thông điệp “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực số để thúc đẩy dữ liệu số phát triển ổn định, bền vững.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác