Khai mạc hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư

(VOV5)- “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát trển bền vững” là chủ đề của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ Việt Nam học lần thứ 4, khai mạc sáng nay (26/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Hội thảo do Viện Khoa hoc -Xã hội Việt Nam và trường Đại học Quốc gia Hà Nội đồng chủ trì.

Khai mạc hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội và nhân văn nói riêng là một nội dung quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, nêu lên những đường lối, phương thức để Việt Nam phát triển một cách bền vững: “Việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ nói chung; khoa học xã hội và nhân văn nói riêng là một nội dung quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hội thảo quốc tế về Việt Nam học là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Đây là dịp để các nhà khoa học nói chung và Chính phủ Việt Nam nói riêng chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm phát triển, các tri thức mới về một đất nước Việt Nam không ngừng phát triển dựa trên thế và lực mới; góp phần làm cho thế giới biết đến Việt Nam không chỉ như một tấm gương về đấu tranh anh dũng giành độc lập dận tộc, thống nhất đất nước, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với nhiêu công trình văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản văn hóa nổi tiếng, có khả năng chinh phục những đỉnh cao của khoa học, mà còn là một Việt Nam hội nhập và phát triển thành công.”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin rằng hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần 4 sẽ dưa ra những giải pháp và chính sách cụ thể thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững ở Việt Nam. Thủ tướng hy vọng các đại biểu quốc tế tiếp tục đồng hành cùng các nhà khoa học Việt Nam xây dựng và phát triển bền vững ngành Việt Nam học trên thế giới, góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành Việt Nam học cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Khai mạc hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư - ảnh 2
Các đại biểu từ 36 nước và vùng lãnh thổ dự Hội thảo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ba nội dung chính đuợc các nhà khoa học trong nước và quốc tế tiếp cận tại Hội thảo lần này gồm: Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế và đẩy mạnh sự phát triển bền vững và Hội nhập quốc tế sâu rộng của ngành Việt Nam học. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 sẽ bế mạc ngày 28/11./.

Phản hồi

Các tin/bài khác