Làng thông minh ở Bình Dương

Làng thông minh ở Bình Dương

(VOV5) - Đây là “Làng thông minh” đầu tiên của cả nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới thông minh của tỉnh Bình Dương