Bế mạc Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII

(VOV5) -Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII với 9 mục tiêu.

Chiều 22/11, Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2020 tiến hành phiên bế mạc.

Bế mạc Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII - ảnh 1Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội tiến hành thảo luận, nhất trí thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII với 9 mục tiêu. Trong đó, có nhiệm vụ gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam, đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương theo định hướng ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân; chủ động, tích cực trong quan hệ đối ngoại với các tổ chức Phật giáo và tổ chức tôn giáo thế giới; kết nối chặt chẽ với các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội suy tôn 27 thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử 270 thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục được suy tôn là Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng cũng nhất trí tái suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định: Với tinh thần “Trí tuệ - Kỷ cương – Hội nhập - Phát triển”, Đại hội tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự Hội đồng Trị sự, được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội. Hội đồng Trị sự khóa VIII thực sự là một tập thể đoàn kết, hòa hợp, vững mạnh trong điều hành Phật sự, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện các công tác Phật sự, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo hạnh tốt, có khả năng nhiếp chúng, quy tụ, đoàn kết tăng ni, tập hợp và gắn bó mật thiết với đồng bào Phật tử, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập và phát triển.”

Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp, biểu thị sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể tăng ni, Phật tử Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác