Đài Tiếng nói Việt Nam ký chương trình phối hợp tuyên truyền về giáo dục - đào tạo

(VOV5) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin kịp thời ác hoạt động và chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo để Đài Tiếng nói Việt Nam chủ động triển khai các chương trình tuyên truyền.

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025.

Nội dung chương trình phối hợp giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: chuẩn bị xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng chống bạo lực học đường các cơ sở giáo dục phổ thông; tự chủ đại học; xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền thực hiện các văn bản, chính sách quy định về giáo dục và đào tạo.

Theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin kịp thời và thường xuyên các hoạt động và chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo để Đài Tiếng nói Việt Nam chủ động triển khai các chương trình tuyên truyền một cách chính xác và hiệu quả; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức các sự kiện truyền thông phù hợp liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hàng năm, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng kế hoạch, sản xuất phát sóng các chương trình về hoạt động giáo dục và đào tạo phù hợp, nhằm đảm bảo tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác