Đẩy mạnh công tác tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội

(VOV5) - Viện Hàn lâm KHXH từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội có uy tín trong khu vực và thế giới.

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho biết năm 2020, Viện đẩy mạnh công tác tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội, cung cấp kịp thời luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nhanh bền vững của đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy liên kết, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trên tất cả các mã ngành được giao…         

Cùng với đó, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tăng cường công bố quốc tế, đẩy mạnh xuất bản sản phẩm của các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội có uy tín trong khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác