แก้วมังกรเซินลาเจาะตลาดโลก

แก้วมังกรเซินลาเจาะตลาดโลก

(VOVWORLD) - เซินลาเป็นจังหวัดในเขตเขา มีที่ดินและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพสูง ซึ่งหนึ่งในสินค้าเกษตรหลักของท้องถิ่นคือแก้วมังกร โดยทางจังหวัดเซินลาปลูกแก้วมังกรที่มีคุณภาพตั้งแต่ปี 2010 และสามารถยืนยันถึงคุณภาพ สร้างเครื่องหมายการค้าเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ...
จังหวัดบิ่งเยืองผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค

จังหวัดบิ่งเยืองผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค

(VOVWORLD) - ด้วยแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นก้าวกระโดด จังหวัดบิ่งเยืองกำลังลงทุน ปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์ พร้อมเพรียง ทันสมัยและเชื่อมโยงในระดับเขตและภูมิภาค นี่ยังเป็น 1 ใน 4 โครงการที่สร้างก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งที่ประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดบิ่งเยืองครั้งที่...
จังหวัดกว๋างนิงห์ยกระดับการบริหารเรือประมงด้วยระบบดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงที่ขัดกับข้อกำหนด IUU

จังหวัดกว๋างนิงห์ยกระดับการบริหารเรือประมงด้วยระบบดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงที่ขัดกับข้อกำหนด IUU

(VOVWORLD) - การบริหารเรือประมงในทะเลเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญเพื่อต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือ IUU ทางการจังหวัดกว๋างนิงห์กำลังปฏิบัติมาตรการดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารเรือประมงและสนับสนุนชาวประมงเพื่อมุ่งสู่การยกเลิก “ใบเหลือง” ของคณะกรรมาธิการยุโรปหรืออีซี
จังหวัดหล่างเซินประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและสร้างสรรค์ “จุดผ่านแดนอัจฉริยะ” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านแดน

จังหวัดหล่างเซินประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและสร้างสรรค์ “จุดผ่านแดนอัจฉริยะ” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านแดน

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จังหวัดหล่างเซินได้ลงนามกรอบข้อตกลงกับมณฑลกวางสี ประเทศจีนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์จุดผ่านแดนอัจฉริยะเป็นการนำร่อง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านแดนระหว่างเวียดนามกับจีน ผลักดันพิธีการทางศุลกากรของสินค้าเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล “Make in Vietnam” สร้างแรงผลักดันให้แก่การสร้างสรรค์ประเทศดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล “Make in Vietnam” สร้างแรงผลักดันให้แก่การสร้างสรรค์ประเทศดิจิทัล

(VOVWORLD) - โครงการปฏิบัติงานและสโลแกน “Make in Vietnam” ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เมื่อปี 2019 ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีมากมายที่ตอบสนองความต้องการด้านมาตรฐาน Make...
จังหวัดนิงถ่วนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวัดนิงถ่วนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - จังหวัดนิงถ่วนตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเขตท่องเที่ยวภาคกลางตอนใต้ ประกอบด้วย ดาลัด ญางจางในจังหวัดแค้งหว่า ฟานเทียดในจังหวัดบิ่งถ่วนและนครโฮจิมินห์ เป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาค ดังนั้น...
ลาวกายพยายามพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศ

ลาวกายพยายามพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศ

(VOVWORLD) - การพัฒนาเขตเศรษฐกิจในจุดผ่านแดนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศคือเป้าหมายของลาวกายในความพยายามพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการแลกเปลี่ยนการค้าและเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามและกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญนี้พัฒนาให้ทัดเทียมกับศักยภาพที่มีอยู่ จังหวัดลาวกายได้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและทรัพยากรมนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
กว๋างนิงห์ – จุดหมายปลายทางของแหล่งเงินทุน FDI ใหม่

กว๋างนิงห์ – จุดหมายปลายทางของแหล่งเงินทุน FDI ใหม่

(VOVWORLD) - ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในจังหวัดกว๋างนิงห์อยู่ในระดับสูงโดยเกือบเป้าหมายของตลอดทั้งปีและเป็นจุดหมายปลายทางของโครงการ FDI อย่างต่อเนื่อง...
ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการเพื่อฟื้นฟูการผลิตและประกอบธุรกิจ

ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการเพื่อฟื้นฟูการผลิตและประกอบธุรกิจ

(VOVWORLD) - ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังคงประสบอุปสรรคมากมาย แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 ถึงแม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว...
ไฮฟองบรรลุผลงานที่น่ายินดีจากการดึงดูดเงินทุน FDI

ไฮฟองบรรลุผลงานที่น่ายินดีจากการดึงดูดเงินทุน FDI

(VOVWORLD) - ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ นครไฮฟองสามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ...
นครดานังมุ่งมั่นปรับปรุงดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัดหรือ PCI

นครดานังมุ่งมั่นปรับปรุงดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัดหรือ PCI

(VOVWORLD) - ตามการจัดอันดับดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัดหรือ PCI ประจำปี 2022 ที่ประกาศโดยสมาพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือ VCCI เมื่อเร็ว ๆ นี้ นครดานังอยู่อันดับที่ 9...
ผลักดันการส่งออกเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 6 ในปีนี้

ผลักดันการส่งออกเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 6 ในปีนี้

(VOVWORLD) - ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกของเวียดนามประสบอุปสรรคมากมาย และสินค้าส่งออกหลักหลายรายการลดลง แต่การฟื้นตัวของสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและผัก...
ไฮฟองเร่งพัฒนาเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ

ไฮฟองเร่งพัฒนาเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - ท่ามกลางผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอยหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่นครไฮฟองยังคงมีอัตราการเติบโตหรือ GRDP อยู่ในระดับสูง...
เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์เติบโตอย่างเข้มแข็งอีกครั้ง

เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์เติบโตอย่างเข้มแข็งอีกครั้ง

(VOVWORLD) - ตามการคาดการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ในไตรมาสที่ 2 จะมีความสดใสมากขึ้นโดยจะบรรลุร้อยละ 5.87 ถ้าเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตในไตรมาสแรกซึ่งอยู่ที่เพียง 0.7%...
นครโฮจิมินห์ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

นครโฮจิมินห์ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

(VOVWORLD) - เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ในเวลาที่ผ่านมา การดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ของนครโฮจิมินห์เป็นไปอย่างเชื่องช้า ดังนั้น ตั้งแต่ต้นปีนี้...
เวียดนามส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในสภาวการณ์ใหม่

เวียดนามส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในสภาวการณ์ใหม่

(VOVWORLD) - ตามการประเมินขององค์กรระหว่างประเทศและสถานประกอบการลงทุนต่างประเทศ การแข่งขันระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI จะเกิดขึ้นอย่างร้อนแรง โดยเฉพาะ ในสภาวการณ์ที่แหล่งเงินทุน FDI...
เน้นดึงดูดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบของ “ภูมิภาค” อย่างเต็มที่

เน้นดึงดูดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบของ “ภูมิภาค” อย่างเต็มที่

(VOVWORLD) - การพัฒนาความเชื่อมโยง “ภูมิภาค” เป็นนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเพื่อใช้ประโยชน์และส่งเสริมศักยภาพและความได้เปรียบของ “ภูมิภาค” และท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ความมั่นคงและยกระดับชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชน...
โครงการถนนไฮเวย์สร้างความเชื่อมโยงและพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการถนนไฮเวย์สร้างความเชื่อมโยงและพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

(VOVWORLD) - เป้าหมายการพัฒนาที่ถูกระบุในมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13ได้ยืนยันอีกครั้งว่า การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งใน 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งภายใต้แนวทาง “เดินหน้าเปิดเส้นทาง”...