Vinfast มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์เวียดนาม

Vinfast มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์เวียดนาม

(VOVWORLD) - แม้อุตสาหกรรมยานยนต์ในเวียดนามจะมีมานานแล้ว แต่การเปิดตัวรถยนต์แบรนด์เวียดนามคันแรกก็ต้องรอถึงปี 2019 ภายใต้แบรนด์ Vinfast ของกลุ่มบริษัท Vingroup ก่อนหน้านั้น เมื่อเดือนกันยายนปี 2017 กลุ่มบริษัท...
เศรษฐกิจดิจิทัล - แรงผลักดันสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์

เศรษฐกิจดิจิทัล - แรงผลักดันสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - นครโฮจิมินห์เป็นท้องถิ่นนำหน้าของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทางนครฯได้กำหนดเป้าหมายว่า จนถึงปี 2025 เศรษฐกิจดิจิทัลจะคิดเป็นร้อยละ 25% ของ GRDP...
อุปกรณ์ติดตามการใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ Vconnex – ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ผลิตโดยเวียดนาม

อุปกรณ์ติดตามการใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ Vconnex – ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ผลิตโดยเวียดนาม

(VOVWORLD) -ด้วยความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนภายในประเทศและส่งเสริมแนวทาง Make in Vietnam ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทหุ้นส่วนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Vconnex...
การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในด้านปศุสัตว์เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในด้านปศุสัตว์เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

(VOVWORLD) - เช่นเดียวกับภาคและด้านเศรษฐกิจอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในด้านปศุสัตว์ได้รับการกำหนดว่า เป็นแนวโน้มที่ต้องเกิดขึ้น จากการตระหนักดีถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงนี้ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานประกอบการและผู้เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลอย่างเข้มแข็งในเวลาที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในภาคปศุสัตว์บรรลุผลงานที่น่ายินดีด้วยพื้นฐานที่สำคัญที่ได้รับการกำหนดไว้
จังหวัดหล่างเซินสนับสนุนสถานประกอบการส่งออกผลไม้สดตามฤดูกาลตามจุดผ่านแดน

จังหวัดหล่างเซินสนับสนุนสถานประกอบการส่งออกผลไม้สดตามฤดูกาลตามจุดผ่านแดน

(VOVWORLD) - จนถึงขณะนี้ ผลไม้ของท้องถิ่นต่างๆกำลังเข้าสู่ฤดูเก็บผลผลิต และจำนวนรถบรรทุกผลไม้สดที่มุ่งหน้าไปยังจุดผ่านแดนของจังหวัดหล่างเซินเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดหล่างเซินได้เป็นฝ่ายรุกและคล่องตัวในการจัดทำและปฏิบัติแผนการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผลไม้สดได้รับการส่งออกอย่างรวดเร็ว ลดเวลาการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ
โซลูชันไฟ LED 4.0 และความมุ่งมั่น Make in Vietnam ของบริษัท Rang Dong

โซลูชันไฟ LED 4.0 และความมุ่งมั่น Make in Vietnam ของบริษัท Rang Dong

(VOVWORLD) - ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติแนวทาง Make in Vietnam ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทหุ้นส่วน Rang Dong ได้ทุ่มเทใช้แหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่...
ผลิตภัณฑ์ OCOP : โอกาสที่ดีเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ OCOP : โอกาสที่ดีเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค

(VOVWORLD) - “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OCOP คือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทตามแนวทางมุ่งสู่การส่งเสริมพลังภายในและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โครงการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2018 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตและประกอบธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและการบริการที่มีความได้เปรียบที่ได้มาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท ผ่านการพัฒนาการผลิตในพื้นที่ชนบท...
แพลตฟอร์ม Make in Vietnam – ร่วมปกป้องอธิปไตยของประเทศในโลกไซเบอร์

แพลตฟอร์ม Make in Vietnam – ร่วมปกป้องอธิปไตยของประเทศในโลกไซเบอร์

(VOVWORLD) - “สร้างสรรค์ในเวียดนาม ออกแบบในเวียดนาม และผลิตในเวียดนาม” เป็นแนวทางใหญ่ของรัฐบาลเวียดนามเพื่อกระตุ้นแหล่งพลังภายในและความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นับตั้งแต่โครงการ "Make in...
ส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวนอย่างซับซ้อน แต่จีดีพีของเวียดนามยังคงมีการขยายตัวที่น่ายินดี ดัชนีบรรยากาศการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น 12 คะแนน ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19...
ยุทธศาสตร์การนำเข้าและส่งออกสินค้าในช่วงปี 2021-2030: ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการเติบโตและความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การนำเข้าและส่งออกสินค้าในช่วงปี 2021-2030: ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการเติบโตและความยั่งยืน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ออกมติอนุมัติยุทธศาสตร์การนำเข้าและส่งออกสินค้าจนถึงปี 2030 โดยมีเป้าหมายคือการนำเข้าและส่งออกมีความอย่างยั่งยืนพร้อมกับโครงสร้างที่สมดุล กลมกลืน ส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน การพัฒนาเครื่องหมายการค้าเวียดนาม ยกระดับสถานะของประเทศในห่วงโซ่คุณค่าโลก เป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ในยุทธศาสตร์นี้...
เครื่องหมายการค้าเวียดนาม – ยกระดับสถานะเพื่อก้าวรุดหน้าต่อไป

เครื่องหมายการค้าเวียดนาม – ยกระดับสถานะเพื่อก้าวรุดหน้าต่อไป

(VOVWORLD) -เมื่อปี 2020 มูลค่าเครื่องหมายการค้าเวียดนามได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เลื่อนขึ้น 9 อันดับ อยู่อันดับที่ 33 ในกลุ่ม 100 เครื่องหมายการค้าของประเทศที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและยังคงสามารถธำรงอันดับนี้ได้ในปี...
พัฒนาระบบโลจิตสติกส์ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง

พัฒนาระบบโลจิตสติกส์ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) -เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เป็นเขตเศรษฐกิจหลักที่มีส่วนร่วมต่อยอดการส่งออกข้าวของเวียดนามถึงร้อยละ 90 การส่งออกสัตว์น้ำร้อยละ 65 และการส่งออกผลไม้ร้อยละ 70...
เศรษฐกิจดิจิทัล – พลังขับเคลื่อนสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์

เศรษฐกิจดิจิทัล – พลังขับเคลื่อนสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - นครโฮจิมินห์เป็นท้องถิ่นนำหน้าของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งได้ตั้งเป้าไว้ว่า ถึงปี 2025 เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีสัดส่วนร้อยละ 25 ของ GRDP...
จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดการลงทุน

จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดการลงทุน

(VOVWORLD) - การดึงดูดเงินลงทุนคือเรื่องที่สำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของทางการจังหวัดและนครต่างๆทั่วประเทศ ถึงแม้ไม่ใช่ทุกจังหวัดที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตรและมีประสิทธิภาพ ก็ทำให้มีหลายจังหวัดได้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้
พึ่งพาตนเอง สร้างพลังขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

พึ่งพาตนเอง สร้างพลังขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) -เวียดนามกำลังปรับตัวอย่างคล่องตัวและปลอดภัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นอย่างดีและประสบผลที่น่ายินดีต่างๆในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม เวทีการเมืองและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังมีความผันผวนยากที่จะคาดเดาได้ซึ่งส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและสร้างความท้าทายต่างๆ แต่ในทางกลับกันก็เปิดโอกาสใหม่ให้ประเทศเวียดนามพัฒนาอย่างรวดเร็วมากขึ้น...
สถานประกอบการนครโฮจิมินห์เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร

สถานประกอบการนครโฮจิมินห์เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา สถานประกอบการหลายแห่งในนครโฮจิมินห์ได้เน้นลงทุนในด้านเกษตรและสินค้าการเกษตรมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรและรายได้ของเกษตรกรในนครโฮจิมินห์และเขตใกล้เคียง
สถานประกอบการรายใหญ่กับบทบาทการเป็นผู้แนะแนวและเปิดเส้นทางใหม่

สถานประกอบการรายใหญ่กับบทบาทการเป็นผู้แนะแนวและเปิดเส้นทางใหม่

(VOVWORLD) -ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ทักษะความสามารถในการบริหารและแนวคิดที่กว้างไกลของนักธรุกิจสามารถนำไปสู่การก่อตั้งสถานประกอบการขนาดใหญ่ฯ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยอุปสรรค เราสามารถเห็นได้ชัดถึงบทบาทของสถานประกอบการรายใหญ่เหล่านี้