Một lần đến Điện Biên

Một lần đến Điện Biên

(VOV5)- Chỗ tôi đứng hôm nay đã có biết bao tấm gương hi sinh, có người dùng thân mình chèn để pháo khỏi lao xuống dốc, có người xông vào...
Nhớ đến lòng lại rưng rưng

Nhớ đến lòng lại rưng rưng

(VOV5) - Tôi là người Thái đen, sinh ra, lớn lên… đều ở Mường Thanh. Năm nay tôi sang tuổi 87, cũng sắp trọn cuộc đời với đất Điện Biên lịch sử. Thời gian trôi...