Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


(VOV5) - Hôm nay, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  - ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Ảnh: VTC

Năm 2022, với sự lan tỏa trong đổi mới hoạt động của Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung của Trung ương và của cấp ủy đảng cùng cấp, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã được HĐND cấp tỉnh thông qua cuối năm 2021, đặc biệt là Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, các Chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021-2025. Các Ban HĐND đã chủ động trong hoạt động thẩm tra báo cáo, tờ trình, nghị quyết, có nhiều đổi mới về cách làm và phương pháp tiếp cận, bảo đảm kỹ lưỡng, tranh thủ được nhiều ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, của cử tri và nhân dân địa phương, kết hợp giữa xem xét báo cáo với khảo sát cơ sở, có chính kiến rõ ràng, tính phản biện cao phục vụ trước khi trình kỳ họp HĐND, làm cơ sở để đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định.

Hội nghị có các tham luận của Thường trực HĐND các địa phương cùng trao đổi về kinh nghiệm tổ chức và hoạt động; đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác