Khai mac Kỳ Họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 52

(VOV5) - Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 52 này sẽ là tiền đề quan trọng để cộng đồng ASOSAI cụ thể hóa những định hướng phát triển.

Khai mac  Kỳ Họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 52 - ảnh 1

Ảnh: TTXVN

Ngày 18/9, tại Hà Nội, diễn ra Kỳ họp Ban Điều hành lần thứ 52 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu  Á (ASOSAI), với sự tham dự của đại diện các nước thành viên Ban điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018, các nước thành viên ASOSAI và các quan sát viên là các cơ quan, tổ chức quốc tế như Cơ quan Sáng kiến phát triển của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (IDI) và Ủy ban Kiểm toán của ASOSAI.

Theo Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 52 này sẽ là tiền đề quan trọng để cộng đồng ASOSAI cụ thể hóa những định hướng phát triển, là dịp để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 52 này là dịp để các bạn bè biết được uy tín của Việt Nam nói riêng, cũng như đất nước và con người Việt Nam nói chung. Đây cũng là dịp để chúng ta học hỏi, chia sẻ kinh nghiệp trong hoạt động chuyên môn, trong kiểm toán công. Kỳ vọng lần này của chúng tôi là với việc trở thành Chủ tịch ASOSAI  nhiệm kỳ 2018-2021, là một trong những SAI chủ trì hoạt động của ASOSAI trong nhiệm kỳ 3 năm tới, cùng với ban điều hành, chúng ta sẽ dẫn dắt 46 thành viên đi tới nhiệm kỳ thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp và uy tín trong tổ chức ASOSAI.

Tại Kỳ họp, các đại biểu nghe gần 20 báo cáo, với nhiều nội dung quan trọng như: thảo luận những vấn đề được nêu trong Biên bản của Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 51, thảo luận các vấn đề chiến lược để xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai các chương trình và hoạt động trong 5 năm tới…

Cũng tại cuộc họp này, các đại biểu  thảo luận về dự thảo Tuyên bố Hà Nội, một trong những văn kiện quan trọng của Đại hội ASOSAI 14, tổng kết những kết quả làm việc quan trọng nhất của Đại hội và hành động của cộng đồng ASOSAI trong việc thực hiện kiểm toán môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác