Công bố Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam

(VOV5) -Báo cáo phản ánh mức độ chuyển biến của môi trường kinh doanh Việt Nam trong năm 2020 và giai đoạn 05 năm qua

Sáng 20/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo công bố Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam: Góc nhìn từ doanh nghiệp. 

Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, VCCI đã xây dựng một báo cáo đánh giá độc lập, phản ánh góc nhìn từ cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Báo cáo phản ánh mức độ chuyển biến của môi trường kinh doanh Việt Nam qua cảm nhận của các doanh nghiệp trong năm 2020 và giai đoạn 05 năm qua. Đồng thời đưa ra kiến nghị, giải pháp cho giai đoạn sắp tới, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong giai đoạn 2015-2020 xu hướng cải cách điều kiện kinh doanh được thực hiện nhiều chương trình mạnh mẽ và đem lại nhiều thành công, như bãi bỏ được hàng nghìn điều kiện kinh doanh trong các thông tư (cấp Bộ); các điều kiện kinh doanh trùng lặp được bãi bỏ và giảm bớt nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Tiếng nói và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp được ghi nhận tốt  hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác