Đặc sắc Tuần Phim APEC 2017

Đặc sắc Tuần Phim APEC 2017

(VOV5) - Các phim được trình chiếu trong chương trình này được chọn lọc từ các nền điện ảnh của các thành viên APEC, thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng...