ADB: Kinh tế Việt Nam đang hồi phục

ADB: Kinh tế Việt Nam đang hồi phục

(VOV5) - Theo dự báo của ADB, dự kiến nền kinh tế sẽ phục hồi và đạt mức tăng trưởng 6% trong năm nay và tiếp tục tăng lên mức tăng trưởng...