Khai thác dầu khí vượt kế hoạch

Khai thác dầu khí vượt kế hoạch

(VOV5) - Tổng sản lượng khai thác quy dầu của Tập đoàn đạt 10,73 triệu tấn, vượt 4,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 52,7% kế hoạch cả...