75 năm Ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới

(VOV5) - Hội thảo nhằm đánh giá một cách khách quan những đóng góp của Ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945-2020), sáng 24/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học “75 năm Ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới của đất nước”.

Hội thảo nhằm đánh giá một cách khách quan những đóng góp của Ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tổng kết những kinh nghiệm, bài học của ngoại giao 75 năm qua và xây dựng định hướng cho sự phát triển của ngoại giao trong bối cảnh chiến lược mới của đất nước; nhất là chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ nay cho đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

75 năm Ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc hội thảo. - Ảnh: VOV. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định những thành tựu của ngành ngoại giao là “điểm sáng” trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

“Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, đến nay Việt Nam đã sẵn sàng vươn lên đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt, đóng góp có trách nhiệm vào công việc của thế giới, với vị thế ngày càng cao. Từ một quốc gia bị bao vây cấm vận, Việt Nam nay thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện; mở rộng đưa quan hệ đi vào chiều sâu thực chất với các nước, nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược với sự phát triển an ninh của đất nước; tạo sự đan xen gắn kết giữa lợi ích của Việt Nam với các nước. Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng, qua đó tạo ra động lực mới cho phát triển.”- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Hội thảo có hai phiên thảo luận: 75 năm ngoại giao Việt Nam góp phần giành độc lập dân tộc, thống nhất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước; phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao củng cố môi trường hòa bình và phát triển trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tại hai phiên này, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như: Xác định những nhân tố bất biến, khả biến và vai trò các nước lớn tác động đến đối ngoại Việt Nam trong 75 năm qua; quá trình đổi mới tư duy trong đường lối, chính sách và triển khai công tác đối ngoại; các bài học lớn về đối ngoại: Tạo bản lĩnh tự cường trong đối ngoại; xử lý quan hệ với các nước lớn, láng giềng; những vấn đề mới đặt ra về đổi mới tư duy, xây dựng, triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam; vai trò tiên phong của đối ngoại trong thời kỳ đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác