Chủ tịch Quốc hội: Phát triển văn hoá bao gồm cả thể chế và nguồn lực

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Sáng nay (31/3), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng lĩnh vực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách rất lớn, với 38 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ. Thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước; Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Phát triển văn hoá bao gồm cả thể chế và nguồn lực - ảnh 1Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trên cơ sở định hướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về lĩnh vực văn hóa, Bộ cần tiếp tục nghiên cứu và thấm nhuần bài phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2022:Tiếp tục nghiên cứu căn cứ lý luận thực tiễn về đề xuất ban hành một số luật chuyên ngành cho giai đoạn tới đây, như: Luật Mỹ thuật, Luật nhiếp ảnh, Luật tài trợ hiến tặng, Luật bản quyền tác giả có thể nghiên cứu tách từ Luật sở hữu trí tuệ. Các viện và bộ cần bắt tay vào nghiên cứu kỹ lưỡng. Đề tài khoa học nên tập trung vào những lĩnh vực này cho thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội những vấn đề cấp bách, đặc thù cần có cơ chế, giải pháp riêng để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bộ cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án thành phần về văn hóa, thể thao, du lịch thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đã có và phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác