Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(VOV5) - Việc đưa tinh thần đời sống mới vào thực tiễn hiện nay cần tập trung mọi nguồn lực chăm lo xây dựng, phát triển đồng bộ cả ba yếu tố là nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Sáng 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “Đời sống mới” trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội thảo.

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - ảnh 1Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN 

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định tác phẩm “Đời sống mới” đặt nền móng cho xây dựng con người mới, văn hóa mới, xã hội mới. Qua tác phẩm thể hiện lòng yêu nước, thương dân; bài học quý giá trong tập hợp, vận động quần chúng nhân dân. Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh:“Tác phẩm “Đời sống mới” là 1 trong những tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ tư duy đổi mới và hành động đổi mới của người để xây dựng xã hội mới, con người mới, văn hóa mới. Thực hành “Đời sống mới” theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự tổng hợp của thực hành văn hóa đạo đức, văn hóa chính trị, văn hóa pháp luật, pháp lý và là thực hành trong ứng xử giữa người với người, người với công việc, với tổ chức và với chính bản thân mình”.

Các đại biểu cũng cho rằng việc đưa tinh thần “Đời sống mới” vào thực tiễn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện nay cần có giải pháp hiệu quả, tập trung mọi nguồn lực chăm lo xây dựng, phát triển đồng bộ cả ba yếu tố là nông nghiệp, nông dân và nông thôn; làm tăng sức sống của nông dân trong điều kiện lịch sử mới. Tiến sỹ Lê Đức Hoàng, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng: “Mới thể hiện ở chỗ: Bối cảnh lịch sử, đất nước đã bước vào giai đoạn công nghiệp, dịch vụ có khả năng lôi kéo nông nghiệp, thành thị sẵn sàng hỗ trợ nông thôn và yêu cầu bức thiết rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa thành thị -nông thôn. Mới về quan điểm chỉ đạo của Đảng và quản lý của nhà nước, nhận thức của nhân dân về nông thôn. Xây dựng nông thôn mới để hình thành người nông dân mới, tạo ra của cải vật chất, cách thức tổ chức, cơ sở hạ tầng mới, diện mạo thôn xóm mới”.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh “Đời sống mới” là yêu cầu hết sức quan trọng đối với nông thôn. Nông thôn mới gắn liền với đời sống mới, gắn liền với gia đình văn hóa."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác