Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công tác ngoại giao văn hóa

(VOV5) - Công tác ngoại giao văn hóa phải thực sự được đặt ngang tầm với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, góp phần triển khai thành công đường lối đối ngoại. 

Chiều qua (09/07), tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị triển khai công tác Ngoại giao văn hóa năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của 94 Đại sứ/Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công tác ngoại giao văn hóa - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, các quốc gia đề cao ngoại giao văn hóa như là một công cụ hiệu quả trong giảm thiểu bất đồng, tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác. Bộ trưởng khẳng định với thế và lực mới của Việt Nam, cùng với đòi hỏi trong bối cảnh mới, công tác ngoại giao văn hóa phải thực sự được đặt ngang tầm với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, góp phần triển khai thành công đường lối đối ngoại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh 5 mục tiêu chính của công tác ngoại giao văn hóa, gồm: thúc đẩy tạo dựng lòng tin, nâng cao hình ảnh, sức mạnh mềm quốc gia; hội nhập chủ động, sâu rộng trong các lĩnh vực về văn hóa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế; quảng bá tôn vinh các giá trị của văn hóa, vẻ đẹp của đất nước, tư tưởng, phẩm chất cao đẹp của người Việt; vận động ghi danh các danh hiệu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO), góp phần biến văn hóa thực sự trở thành “sức mạnh nội sinh”, đóng góp vào phát triển bền vững đất nước; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác