Khai mạc Triển lãm “Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử”

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử”.

Khai mạc Triển lãm “Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử” - ảnh 1 Đại biểu tham quan triển lãm trong sáng khai mạc. Ảnh: TTXVN

 Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu.

Phần một của Triển lãm có chủ đề “Mùa thu lịch sử”, với những hình ảnh, hiện vật khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Chủ đề “Sức mạnh niềm tin”, phần hai của Triển lãm giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vận dụng sáng tạo cùng những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

  “Tiếp bước vinh quang” là chủ đề của phần ba, với nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác