Đại hội 13 là dịp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng

(VOV5) - Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa.

Trong bài viết mới đây nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết là việc Đảng cộng sản Việt Nam thường xuyên tiến hành, đặc biệt trong mỗi kỳ Đại hội Đảng.

Ngày 3-4-1960, trước khi diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ 3 của Đảng cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề “Một cách thảo luận dự thảo Điều lệ Đảng”. Bài báo có đoạn viết: “Đại hội Đảng liên quan đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo đại hội thành công thật tốt đẹp”.

Đại hội 13 là dịp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ yêu cầu đoàn kết, nhất trí trong Đảng qua mỗi lần Đại hội: “Đây chính là bài học xây dựng đảng của Đảng ta mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết- Thành công, thành công, đại thành công". Mỗi lần Đại hội là dịp để nhìn lại công việc Đảng đã làm, xác định nhiệm vụ trong thời gian tới. Chính vì thế, với một tinh thần phải thẳng thắn, nhìn thẳng sự thật, phát hiện ra sự thật và nói đúng sự thật để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Tôi cho rằng đó là những cơ hội và điều kiện. Cho nên Đại hội được coi là dịp để giữ vững đoàn kết hơn, để tinh thần đã đoàn kết rồi thì phải tiếp tục đoàn kết”.

 Về việc chuẩn bị và tổ chức thành Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: "Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt”. Những chỉ dẫn của Người về việc thảo luận trong Đại hội Đảng là những nguyên tắc cơ bản và nền nếp trong xây dựng Đảng, hướng đến việc nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên; đoàn kết và củng cố tốt các tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh và hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Quang Hưng, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng: mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc về việc thảo luận, tranh luận để đi đến thống nhất với quan điểm của Đảng trong các văn kiện, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái: “Những vấn đề mà Tổng Bí thư đã đặt ra đối với một Đại hội đó là phải hướng tới hoàn thiện đường lối về Văn kiện. Đối với mọi Đại hội đều quan trọng mà Đại hội 13 có lẽ có ý nghĩa quan trọng cao hơn nữa, khi chúng ta chuyển tiếp giai đoạn của sự đổi mới. Đặc biệt trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra niềm tin đối với quần chúng về quyết tâm chính trị của Đảng. Hy vọng quyết tâm chính trị ấy góp phần có tính quyết định cho thắng lợi tới đây của Đại hội Đảng”.

Đoàn kết ở mỗi kỳ đại hội được đặc biệt thể hiện trong công tác lựa chọn nhân sự. Theo đó, cần đánh giá “đúng và trúng” cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng khiếu; giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển. Đặc biệt, phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, công tâm trong lựa chọn cán bộ. Điều đó đòi hỏi người đứng đầu phải liêm chính, vô tư, công bằng, thẳng thắn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định: “Cần phải nghiêm túc hơn nữa trong việc chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội. Đây có thể là một bước hết sức quan trọng vì ảnh hưởng rất lớn là xây dựng và bầu cử cả một hệ thống cán bộ trong suốt một nhiệm kỳ. Do đó, công tác nhân sự cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Chúng ta cần phải tiến hành đầy đủ các bước đúng theo quy định, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, minh bạch và phải có khảo sát cụ thể, đảm bảo bầu được những người có đức có tài tham gia vào cấp ủy. Kiên quyết loại bỏ những người mà có những biểu hiện tiêu cực chạy chọt, hay có biểu hiện “gò ép cho công tác cán bộ”, bầu hoặc giới thiệu những người mà chưa đủ uy tín hoặc uy tín không cao tham gia cấp ủy”.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình với quan điểm trong bài viết về công tác chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội Đảng lần thứ 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, khách quan, công tâm để chọn được người thực tài, thực đức, thực sự có uy tín vào cơ quan lãnh đạo của Đảng là tăng thêm đoàn kết trong Đảng. Cùng với đó, việc thống nhất tư tưởng chỉ đạo được kết tinh trong các Văn kiện và Nghị quyết của Đại hội cũng sẽ tạo cơ sở thống nhất trong hành động, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác