Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam về phòng chống tham nhũng Chiều 15/10

(VOV5) - Ông Võ Văn Thưởng làm việc với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019. 

Chiều 15/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, làm trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam về phòng chống tham nhũng Chiều 15/10 - ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng kết luận buổi làm việc 

Phát biểu tại đây, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Đối với cơ quan báo chí như Đài TNVN đối với công tác này là chúng ta thực hiện kép 2 nhiệm vụ. Một nhiệm vụ là lo cho việc chung và việc thức 2 là lo cho việc của Đài. Tôi đề nghị các đồng chí phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phóng chống tham nhũng. Trong việc tuyên truyền này, chúng ta phải quán triệt lại, quán triệt thêm để làm sao cán bộ, đảng viên và biên tập viên nắm chắc những vấn đề đặc biệt liên quan đến báo chí."

6 tháng đầu năm 2019 của Đài TNVN, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đài TNVN đối với công tác phòng, chống tham nhũng luôn được coi trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đó có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, Đài TNVN luôn coi trọng việc tuyên truyền và triển khai thưc hiện chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng tại Đài TNVN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác