Báo chí có vai trò quan trọng trong tuyên truyền giảm thiểu thiệt hại rủi ro thiên tai

(VOV5) - Các đại biểu tham dự trao đổi, chia sẻ một số vấn đề kỹ thuật về phòng chống thiên tai, nguyên tắc cơ bản trong công ước Quốc tế về quyền trẻ em, liên quan đến trẻ em trong thiên tai...

Báo chí có vai trò quan trọng trong tuyên truyền giảm thiểu thiệt hại rủi ro thiên tai  - ảnh 1

Ảnh minh họa: Phóng viên báo chí tác nghiệp trong phòng chống thiên tai

Ngày 19/1, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo "Định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng về truyền thông trong phòng chống thiên tai và cách tiếp cận giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm". 

Các đại biểu tham dự trao đổi, chia sẻ một số vấn đề kỹ thuật về phòng chống thiên tai, nguyên tắc cơ bản trong công ước Quốc tế về quyền trẻ em, liên quan đến trẻ em trong thiên tai, phương pháp tiếp cận truyền thông vì sự phát triển… với các cơ quan thông tấn, báo chí. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề trọng tâm về tình hình thiên tai và công tác truyền thông về phòng chống thiên tai; vai trò, sự phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong truyền thông về phòng chống thiên tai ở Việt Nam; công tác dự báo, cảnh báo và những khó khăn thách thức trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai ở Việt Nam; tổng quan về biến đổi khí hậu và phương pháp tiếp cận giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác