Đối thoại lao động và chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy an ninh việc làm Việt Nam - Thụy Sỹ

(VOV5) - Nội dung buổi đối thoại tập trung vào việc cập nhật thông tin về chính sách lao động, bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ và 10 năm quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ, ngày 26/10, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng vụ Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ tổ chức "Đối thoại lao động và chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy an ninh việc làm Việt Nam - Thụy Sỹ". 

Nội dung buổi đối thoại tập trung vào việc cập nhật thông tin về chính sách lao động, bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ sẽ chia sẻ về đặc điểm cơ bản của thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp tại Thuỵ Sỹ; kinh nghiệm về duy trì và tạo việc làm trong bối cảnh dịch Covid-19 tại quốc gia này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cập nhật thông tin về các chính sách việc làm và bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động duy trì công việc và nâng cao kỹ năng làm việc. Hai bên cũng bàn các định hướng hợp tác trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác