Phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

(VOV5) - Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam chính thức ra mắt, với mục tiêu bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước sạch ở Việt Nam.

Nằm trong sự kiện của Hội thảo thường niên các tổ chức xã hội lần thứ 4 năm 2019, ngày 18/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Thông tin Tổ chức phi Chính phủ (NGO-IG) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Phiên họp toàn thể nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phiên họp xoay quanh 3 chuyên đề chính: Mô hình, sáng kiến cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; sức khỏe môi trường; truyền thông và vận động chính sách. Nội dung các chuyên đề nhằm xác định những nhiệm vụ chung cần hướng tới của các tổ chức xã hội; từ đó đề xuất giải pháp tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Dịp này, Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam chính thức ra mắt. Đây là tổ chức tập hợp các nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, quốc tế và những người quan tâm tới lĩnh vực nước và sức khỏe để thực hiện sứ mệnh, mục tiêu bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước sạch ở Việt Nam, xử lý nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, hỗ trợ đồng bào nghèo Việt Nam có nước sạch...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác