Phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử

(VOV5) - Hai bên sẽ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo môi trường pháp lý đầy đủ để triển khai Tòa án điện tử.

Sáng 12/1 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ ký quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính.

Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị tập trung vào việc phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành; thứ hai là phối hợp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Hai bên sẽ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo môi trường pháp lý đầy đủ để triển khai Tòa án điện tử.

Phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử - ảnh 1VPCP và Tòa án nhân dân Tối cao ký Quy chế phối hợp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham vấn chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và Tòa án điện tử.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh:"Tiếp tục mở rộng triển khai gửi, nhận văn bản điện tử liên thông văn bản quốc gia đến tất cả các cơ quan Tòa án nhân dân và giữa cơ quan Tòa án nhân dân với các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử của hệ thống Tòa án nhân dân. Kết nối chia sẻ dữ liệu hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của Tòa án nhân dân trên Trục Liên thông quốc gia để tạo thuận lợi trong quá trình trao đổi dữ liệu nội bộ hệ thống Tòa án với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác