Đại hội XIII của Đảng: lựa chọn nhân sự có đức, có tài

(VOV5) - Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII bế mạc tại Hà Nội ngày 17/1, sau 1,5 ngày họp. Hội nghị đã đạt được sự thống nhất rất cao đối với các nội dung cơ bản và hệ trọng đó là thông qua giới thiệu, bổ sung, đề cử nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII và danh sách nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII. Với kết quả này, công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng (khai mạc ngày 25/1) đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Đại hội XIII của Đảng: lựa chọn nhân sự có đức, có tài - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Trong lịch sử hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành chặt chẽ theo quy trình 05 bước và trình tự: Chuẩn bị nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước, tiếp đó là nhân sự mới và cuối cùng là trường hợp "đặc biệt".

Đại hội XIII của Đảng: lựa chọn nhân sự có đức, có tài - ảnh 2Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị.Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Quy trình chặt chẽ

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII được Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII bàn thảo kỹ lưỡng, theo quy trình chặt chẽ, thận trọng tại nhiều Hội nghị. Tiểu ban nhân sự được thành lập ngay tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII (tháng 10/2018).

Tiếp đó, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII (tháng 12/2018) bắt đầu xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành TW nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với hơn 200 đại biểu để Bộ chính trị xem xét, quyết định quy hoạch theo thẩm quyền.

Tại Hội nghị TW lần thứ 12 (tháng 5/2020), phương hướng công tác nhân sự, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành TW; điều kiện, cơ cấu, số lượng… được đưa ra thảo luận. Trên cơ sở kết quả thảo luận này, Hội nghị TW lần thứ 13 (10/2020), Ban chấp hành TW bỏ phiếu biểu quyết nhân sự tham gia Ủy viên chính thức, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành TW, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra TW khóa XIII.

Tháng 12/2020, Hội nghị TW lần thứ 14 thảo luận kỹ lưỡng việc bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XIII; giao cho Bộ chính trị và tiểu ban nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TW khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban chấp hành TW xem xét, quyết định tại Hội nghị TW lần thứ 15 vừa bế mạc ngày 17/1.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, ngày 17/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số Uỷ viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao”.

Đại hội XIII của Đảng: lựa chọn nhân sự có đức, có tài - ảnh 3Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đặc biệt chú trọng về chất lượng

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết thống nhất; có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; tiêu biểu cho toàn Đảng về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật và gắn bó mật thiết với nhân dân và đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ cao cấp của Đảng.

Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thực sự dân chủ, khách quan, công tâm và đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết. Đồng thời, Trung ương khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.

Đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, bày tỏ: “Đảng đã có sự chuẩn bị bài bản khoa học, nghiêm túc và sàng lọc, lựa chọn cán bộ tốt nhất cho Đại hội XIII. Tôi đánh giá bước chuẩn bị nhân sự cho thấy quyết tâm rất lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhất là cán bộ là gốc của mọi công việc. Cán bộ tốt, vì dân, dám nghĩ, dám làm thì mới có đem lại sự đổi mới và đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước”.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, không chỉ là trách nhiệm của Tiểu ban nhân sự và Ban Chấp hành Trung ương. Đến thời điểm này, khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc, toàn thể người dân nước Việt hy vọng rằng với quy trình chặt chẽ, khoa học trong việc chuẩn bị nhân sự sẽ góp phần vào thành công của Đại hội, tạo ra niềm tin mới, động lực mới, khí thế mới để đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác