Nhân rộng mô hình liên kết nông dân để phát triển rừng bền vững

(VOV5) - Chương trình chú trọng nâng cao năng lực của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; hỗ trợ các hộ trồng rừng, tổ chức của nông dân làm nghề rừng để liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất chế biến lâm nghiệp... 

Sáng 14/08, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc tại Việt Nam (FAO) tổ chức hội thảo khởi động giai đoạn 2 Chương trình hỗ trợ Rừng và Trang trại Việt Nam (2018-2022).

Trong giai đoạn 2, Chương trình chú trọng nâng cao năng lực của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; hỗ trợ các hộ trồng rừng, tổ chức của nông dân làm nghề rừng để liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất chế biến lâm nghiệp... Triển khai giai đoạn này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam không chỉ trồng rừng mà còn kết hợp phát triển các loại nông sản khác như: trồng dược liệu, phát triển nuôi trồng thủy sản. Giai đoạn này hội sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng định hướng cho các hội viên hiểu và nắm rõ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Luật của Quốc hội về rừng và lâm nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác