Vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020

(VOV5) - Lễ vinh danh 33 tập thể, 17 cá nhân lần này thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 vào thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020 - ảnh 1Vào đầu tháng 4 năm 2021, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. 

Lễ vinh danh 33 tập thể, 17 cá nhân lần này thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; thăm hỏi, kết hợp thông tin, tuyên truyền đến kiều bào về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, những kết quả nổi bật về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020 - ảnh 2Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan với các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
Vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020 - ảnh 3Bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài - Việt, có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho thành phố thời gian qua.
Vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020 - ảnh 4Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen (Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được vinh danh trong dịp này.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác