Hội thảo quan hệ Việt Nam - Mexico

Hội thảo quan hệ Việt Nam - Mexico

(VOV5) -Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khi đi vào hiệu lực, sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi đẩy mạnh hơn nữa...