ASEAN và Nga thúc đẩy hợp tác du lịch

ASEAN và Nga thúc đẩy hợp tác du lịch

(VOV5) - Hội nghị đã thảo luận các biện pháp tăng cường nỗ lực thực hiện các chương trình và hoạt động thuộc Kế hoạch Công tác Du lịch ASEAN-Nga...