Phục hồi kinh tế năm 2022 cần có chương trình tổng thể

(VOV5) - Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào việc sẽ sớm có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế được thiết kế khoa học, sát hợp với nhu cầu, điều kiện của các doanh nghiệp.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, năm 2022 dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, khó lường do tác động từ đại dịch Covid-19. Do đó, để phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”, các doanh nghiệp và doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để có giải pháp vượt qua khó khăn. Đồng thời, cần có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế.
Ông Phan Đức Hiếu, Uỷ viên thường trực, Uỷ viên Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh: “Càng ngày chúng ta càng nhận ra cải cách thể chế phải được thực thi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, thể chế phải đi trước. Chiến lược phát triển kinh tế có ba đột phá, trong đó có thể chế. Vì vậy không thể nói hoàn thành cải cách thể chế vào năm cuối cùng của thực hiện chiến lược được. Do đó, những năm đầu tiên của việc thực hiện cải cách phải là thể chế để có dư địa thực hiện tiếp”.

Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào việc sẽ sớm có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế được thiết kế khoa học, sát hợp với nhu cầu, điều kiện của các doanh nghiệp, có tính khả thi cao, làm cơ sở để các địa phương, các ngành và các doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi của mình.        

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác