Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội

(VOV5)- 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân.


Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội - ảnh 1
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng


Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”. Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thực tiễn sôi động 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân, một lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và mong rằng lực lượng Công an sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác