Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(VOV5) - Thời gian tới, Hội Khuyến học cần tiếp tục đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị, với toàn dân để khơi dậy khát vọng yêu nước, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc.

Sáng 03/11, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam.

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh quan điểm của Đảng xác định vấn đề con người là trung tâm, là mục tiêu, là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước. Do đó, thời gian tới, Hội Khuyến học cần tiếp tục đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị, với toàn dân để khơi dậy khát vọng yêu nước, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Mục tiêu cao nhất là tất cả hành động để hiện thực hoá mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý Hội cần đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức, với quan điểm là khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, góp phần cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác