Hội thảo khoa học quốc tế “Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh“

(VOV5) - Hơn 70 tham luận trình bày trong 16 phiên về các lĩnh vực khác nhau của tài chính kế toán, kinh tế nông nghiệp và môi trường, quản trị kinh doanh, phát triển kinh tế, kinh tế vĩ mô.

Ngày 11/11, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư với chủ đề "Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh". Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 11-12/11 với 16 phiên thảo luận song song.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận và công bố các công trình nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến kinh tế, quản trị và kinh doanh.

Hơn 70 tham luận trình bày trong 16 phiên về các lĩnh vực khác nhau của tài chính kế toán, kinh tế nông nghiệp và môi trường, quản trị kinh doanh, phát triển kinh tế, kinh tế vĩ mô, marketing, kinh tế vi mô, quản lý giáo dục và nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế… Những nội dung trao đổi tại hội thảo cung cấp nền tảng cho các cuộc tranh luận về các vấn đề đương đại, hỗ trợ cho các chiến lược thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững toàn cầu. Bên cạnh đó, gia tăng cơ hội hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác