Khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2024

(VOV5) - Các đề tài, lĩnh vực hợp tác được các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các sản phẩm của đề tài yêu cầu phải đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc vừa khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2024 trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, ký năm 1995.

Theo đó, hai nước gửi đề xuất các đề tài, lĩnh vực hợp tác nghiên cứu chung nhằm khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu-môi trường và lĩnh vực công nghệ nano.

Các đề tài, lĩnh vực hợp tác được các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các sản phẩm của đề tài yêu cầu phải đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với các sản phẩm dạng I, dạng II và dạng III và IV. Thời gian nộp đề tài đến hết ngày 25/5/2021.

Về phía Hàn Quốc, các đề xuất phải được tải lên mạng của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NFR) tại địa chỉ: http://ernd.nrf.re.kr. Về phía Việt Nam, hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác