Người Việt sắp có mã định danh y tế trọn đời

(VOV5) - Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác. 

Bộ Y tế vừa ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Theo quyết định mới mã số BHXH, BHYT sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế. Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời.

Người Việt sắp có mã định danh y tế trọn đời - ảnh 1

Mỗi công dân sẽ được cấp một mã định danh y tế duy nhất được liên kết với bệnh án điện tử và sử dụng suốt đời. - Ảnh: VTV

Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác. Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản: sẵn sàng, nhận diện, liên thông, xác thực.

Mã định danh y tế gồm mười ký tự số là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH. Bộ dữ liệu thông tin định danh gồm: Mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (nếu người dân có tham gia BHYT).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác