Việt Nam lần đầu tiên phát triển hệ thống xếp hạng trường đại học

(VOV5) - Hệ thống UPM giúp các cơ sở giáo dục đại học xác định, quản trị mục tiêu chiến lược, hướng tới đạt chuẩn Top 100 của đại học châu Á.

Ngày 18/08, Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về "Đối sánh chất lượng giáo dục đại học " và giới thiệu hệ thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển mang tên "University Performance Metrics" (UPM) đồng thời công bố kết quả xếp hạng đối sánh và gắn sao lần đầu tiên cho 30 cơ sở  giáo dục Việt Nam và ASEAN.

Việt Nam lần đầu tiên phát triển hệ thống xếp hạng trường đại học - ảnh 1Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị nghiên cứu, thực hiện xếp hạng. Ảnh baodansinh.vn 

UPM gồm 8 nhóm lĩnh vực và 54 tiêu chí, mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng. 8 nhóm lĩnh vực gồm: Quản trị chiến lược, Đào tạo, Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, CNTT và tài nguyên số, Mức độ quốc tế hóa và Phục vụ cộng đồng.

Hệ thống UPM giúp các cơ sở giáo dục đại học xác định, quản trị mục tiêu chiến lược, hướng tới đạt chuẩn Top 100 của đại học châu Á. Hệ thống này là sản phẩm do nhóm nghiên cứu Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Đến nay, đã có gần 40 trường đại học Việt Nam và ASEAN tự nguyện tham gia sử dụng bộ tiêu chí UPM để đối sánh chất lượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác