Xây dựng, thực hiện chính sách an sinh xã hội là động lực phát triển bền vững đất nước

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng chính sách xã hội và các luật có liên quan.

Chiều 21/12, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Xây dựng, thực hiện chính sách an sinh xã hội là động lực phát triển bền vững đất nước - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Ngân hàng Chính sách xã hội. - Ảnh: thanhuytphcm.vn

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nêu rõ: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng chính sách xã hội và các luật có liên quan, nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tín dụng chính sách xã hội…

Phó Chủ tịch nước tin tưởng Ngân hàng sẽ không ngừng phát triển, giữ vững niềm tin của xã hội như phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác