Nâng cao hiệu quả công tác kết nối kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đổi mới hoạt động.

Tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tổ chức sáng 28/2, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đổi mới hoạt động mang tính thiết thực, nâng cao hiệu quả vai trò cầu nối, phối hợp với các hội, đoàn và các ngành chức năng triển khai các chương trình công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố đạt kết quả tích cực.

Nâng cao hiệu quả công tác kết nối kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1 Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, năm 2020, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho Thành phố trong việc ban hành các chính sách, tổ chức các sự kiện, hoạt động liên quan đến kiều bào tại Thành phố; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến kiều bào và nâng cao hiệu quả vai trò cầu nối, hỗ trợ kiều bào, tổ chức kiều bào tham gia các hoạt động kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, xã hội của Thành phố. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác