Vai trò của phụ nữ trên thế giới

Vai trò của phụ nữ trên thế giới

(VOV5) - Không chỉ có vai trò to lớn trong lĩnh vực kinh tế, nữ giới cũng ngày càng quan trọng hơn trong việc tham gia vào các tiến trình chính trị...