Chung tay vì nạn nhân da cam/dioxin

Chung tay vì nạn nhân da cam/dioxin

(VOV5) - Quan tâm, chăm sóc sức khỏe, dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân của chiến tranh luôn là một trong những ưu tiên của Đảng, Nhà...