Khắc phục hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

(VOV5) - Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công.

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình hiện nay, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Khắc phục hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế - ảnh 1Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Nguồn: Bộ Y tế 

Theo Quy chế, hai bên phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế; Xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế cũng như đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

Đồng thời, hai bên phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác