Kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc

Kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc

(VOV5) - Nhìn vào mức tăng từ đầu năm đến nay có thể thấy, GDP đã tăng trưởng theo từng quý. Đây là mô%3ḅt trong những cơ sở quan trọng để...