Tam Cốc chiều vàng buông

Tam Cốc chiều vàng buông

(VOV5) - Chiều về trên Tam Cốc, mọi vật thêm lung linh trong sắc nắng buông lơi. Sen cuối mùa đã nhạt sắc xanh, mà vẫn ánh lên một vẻ đẹp...