ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់ៗ ដើម្បី​សម្រេច​ឲ្យបានកំណើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្មឆ្នាំ ២០២១

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់ៗ ដើម្បី​សម្រេច​ឲ្យបានកំណើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្មឆ្នាំ ២០២១

(VOVWORLD) - ទោះបីរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែអត្រាកំណើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្មវៀតណាមក្នុងឆមាសទី ១ ឆ ...
កសាង ​និងអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជសញ្ញាប្រចាំតំបន់​ដី​សណ្ដទន្លេ  Cuu Long ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

កសាង ​និងអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជសញ្ញាប្រចាំតំបន់​ដី​សណ្ដទន្លេ Cuu Long ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

(VOVWORLD) - ក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមាហរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍នោះ ការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍បណ្ដាពណិជ្ជសញ្ញាប្រចាំតំបន់ដីសណ្ដទន្លេ Cuu Longប្រកប ...
សហគ្រាសវៀតណាមជាច្រើនទទួលបានការបញ្ជាទិញរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១

សហគ្រាសវៀតណាមជាច្រើនទទួលបានការបញ្ជាទិញរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១

(VOVWORLD) - ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ កំពុងមានការវិវឌ្ឍយ៉ាងស្មុគស្មាញ ដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សកម្មភាពាពផលិតកម្ម និងធ្វើអាជីវកម្មរបស់ស ...
ធ្វើសមាហរណកម្មដោយម្ចាស់ការ តាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង FTA ថ្មី

ធ្វើសមាហរណកម្មដោយម្ចាស់ការ តាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង FTA ថ្មី

(VOVWORLD) - ឆ្លង់កាត់អស់រយៈពេលជាង ៣ ទសវត្សនៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងធ្វើការសមាហរណកម្មនោះ វៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ ...
ស្តង់ទំនិញវៀតណាមតាមអនឡាញបង្កើត “ មូលដ្ឋានគ្រឹះ” នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី​អេឡិចត្រូនិក​វៀតណាម

ស្តង់ទំនិញវៀតណាមតាមអនឡាញបង្កើត “ មូលដ្ឋានគ្រឹះ” នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី​អេឡិចត្រូនិក​វៀតណាម

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីពេលដែលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ បានឆ្លងរាលដាលនោះ សកម្មភាពជួញដូរពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញ និងបម្លាស់ប្ដូរឌីជីថលត្រូវបាន ...
ធ្វើពិពិធកម្មដំណោះស្រាយកៀរគរទុនក្នុងបរិបទថ្មី

ធ្វើពិពិធកម្មដំណោះស្រាយកៀរគរទុនក្នុងបរិបទថ្មី

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រោមឥទិ្ធពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី ៤ និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ...
ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអតិថិជន ដើម្បីកំណើនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក

ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអតិថិជន ដើម្បីកំណើនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ មាន ការវិវឌ្ឍយ៉ាងស្មុគស្មាញបានផ្លាស់ប្តូរទំលាប់របស់អតិថិជន នៅ ពេល ដែលការទិញទំនិញដោយផ្ទាល់បានថយចុ ...
កសិផលវៀតណាមឆ្លៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារជួញដូរអេឡិចត្រូនិក

កសិផលវៀតណាមឆ្លៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារជួញដូរអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - នាពេលថ្មីៗនេះ ការធ្វើដំណើរជួញដូររវាងអ្នកនាំចេញកសិផលវៀតណាម ជាមួយបណ្ដាដៃគូបរទេសជួបប្រទះការលំបាក ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូ ...
សហគ្រាសជំនះពុះពារលើការលំបាកដោយបានម្ចាស់ការចាត់វិធានការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាត

សហគ្រាសជំនះពុះពារលើការលំបាកដោយបានម្ចាស់ការចាត់វិធានការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាត

(VOVWORLD) - ក្រោយពីរយៈពេលជាង ១ ឆ្នាំ នៃការឆ្លើយតប និងបន្សាំជាមួយ ការលំបាកដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នោះ មានសហគ្រាសជាច្រើន ...
កម្លាំងផ្ទៃក្នុង- កត្តាសម្រេចជោគជ័យនៃទីផ្សារមូលបត្រវៀតណាម

កម្លាំងផ្ទៃក្នុង- កត្តាសម្រេចជោគជ័យនៃទីផ្សារមូលបត្រវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ទីផ្សារមូលបត្រវៀតណាមគឺជាទីផ្សារ ដែលត្រូវ បានស្ដារឡើង វិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយស្ថិតក្ ...
ពានរង្វាន់ Sao Khue ឆ្នាំ ២០២១ - ជើងទម្រជំរុញដំណើរការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល

ពានរង្វាន់ Sao Khue ឆ្នាំ ២០២១ - ជើងទម្រជំរុញដំណើរការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល

(VOVWORLD) - សម្ព័ន្ធសមាគមផ្នែកទន់ (សូហ្វវែរ) និងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវៀតណាម (VINASA) ទើបបានប្រគល់ពានរង្វាន់ Sao Khue ឆ្នាំ ...
ខេត្ត Quang Ninh នៅតែជាប់កំពូល ក្នុងតារាងរៀប ចំណាត់ថ្នាក់ PCI

ខេត្ត Quang Ninh នៅតែជាប់កំពូល ក្នុងតារាងរៀប ចំណាត់ថ្នាក់ PCI

(VOVWORLD) - នេះគឺលើកទី៤ជាប់ៗគ្នាហើយ ដែលលំដាប់ជួរមុខគេក្នុងតារាងរៀបចំណាត់ ថ្នាក់សន្ទស្សន៍នៃសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ខេត្ត (PCI)គឺ ...
ការនាំចេញផ្លែឈើនិងបន្លែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទីផ្សារធំៗជាច្រើន

ការនាំចេញផ្លែឈើនិងបន្លែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទីផ្សារធំៗជាច្រើន

(VOVWORLD) - ទោះបីជាជួបការលំបាកជាច្រើនដោយសារ រងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ (COVID-19) ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រីមាសទី ១ នៃឆ្នាំនេ ...
ការកែសម្រួលគោលដៅកំណើនដើម្បីបង្កើតសន្ទុះអភិវត្តន៍ថ្មី

ការកែសម្រួលគោលដៅកំណើនដើម្បីបង្កើតសន្ទុះអភិវត្តន៍ថ្មី

(VOVWORLD) - ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដោយអូសបន្លាយដល់ប៉ុន្មាន ឆ្នាំដំបូងនៃផែនការ ៥ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ព្រមទាំង ដាក់ច ...
ខេត្ត Quang Ninh ផ្តោតលើការទាក់ទាញវិនិយោគចូលក្នុងប្រព័ន្ធកំពង់ផែសមុទ្រ

ខេត្ត Quang Ninh ផ្តោតលើការទាក់ទាញវិនិយោគចូលក្នុងប្រព័ន្ធកំពង់ផែសមុទ្រ

(VOVWORLD) - ដោយកំណត់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្លូវថ្នល់ជាជំហានត្រៀមយ៉ាងសំខាន់និងចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកំពង់ផែសមុទ្រ ខេត្ ...
យថាទស្សន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានលក្ខណៈវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែង

យថាទស្សន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានលក្ខណៈវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែង

(VOVWORLD) - អង្គការរៀបចំណាត់ថ្នាក់ទំនុកចិត្តអន្តរជាតិ Moody's បានប្រកាសអំពីការរក្សាដដែលនូវចំណាត់ថ្នាក់ទំនុកទុកចិត្តជាតិរបស់ វៀតណា ...
តភ្ជាប់អន្តរតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long បន្ស៊ាំជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

តភ្ជាប់អន្តរតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long បន្ស៊ាំជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

(VOVWORLD) - ការតភ្ជាប់អន្តរតំបន់អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេ Cuu Long ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុ ...