Giao lưu thương mại Việt Nam - EU

Giao lưu thương mại Việt Nam - EU

(VOV5)- Sáng 17/3, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức EU Business Avenues tổ chức buổi...